otpad

13 Ruj

otpad

S otpadom su stvari jednostavne. Otpad jednostavno treba odvajati i bacati u prave kante.

Prvo ćemo za razne vrste otpada postaviti 8 kanti sa specifikacijama, na mjestu gdje su do sada bile dvije (obje za miješani otpad), a zatim ćemo prema rezultatima odlučiti da li je i koje posebne kante (plastika, biootpad, staklo) potrebno naručiti od Čistoće za naše dvorište.

Upoznajte naše kante i kantice:

 1. Plastika*
 2. Povratne PET boce
 3. Limenke
 4. Staklene boce
 5. Nepovratna staklena ambalaža
 6. Nepovratne Dukat boce od mlijeka
 7. Papir (tu spadaju i papirnati ručnici)
 8. Miješani otpad – biootpad (za sada)** i sav ostali otpad

1.* Što sve spada pod otpadnu plastiku?

 • Polietilenske vrećice, folije, boce od jestivog ulja, destilirane vode, sredstava za čišćenje i pranje, kozmetike, lijekova, prehrambenih proizvoda (oznake PE-HD, PE-LD, PP i sl.).
 • Čaše i posude od jogurta, sira i sl. (oznake PS, PP).
 • Čepovi, plastični tanjuri, pribor za jelo i sl. (oznake PE-HD, PP, PVC, PS, PET i sl.).

2. / 3. / 4. Povratne PET boce, limenke, staklene boce
Kao što svi već znate boce (PET i staklo) i limenke od pića, veće od 0,2 litara zapremnine, mogu se vratiti u trgovine koje ih primaju (najčešće do 10 komada odjednom). Naknada po boci je 50 lipa. Boce ne smiju biti zgnječene, trebaju biti čiste i bez čepa.

5. Nepovratna staklena ambalaža
U nepovratnu staklenu ambalažu spadaju nepovratne staklene boce i staklenke svih boja. Moraju biti bez čepa, metalne ogrlice i ispražnjene. Ne moraju biti isprane od sadržaja, ali moraju biti bez drugih nečistoća. Pod nepovratnu staklenu ambalažu ne spadaju prozorska stakla, porculan, keramika, žarulje i flourescentne svjetiljke, kristal, automobilska stakla…

6. Dukat boce od mlijeka
Zašto ih sakupljamo? Neka za sada ostane iznenađenje! 

7. Papir
Pan je u stečaju i više se ne bave prikupljanjem papira (7.mj 2012.). Prema preporuci iz udruge Zelena akcija kontaktirali smo aktivista (Zorana) koji skuplja papir i prodaje ga tvrtki Hamburger koja se bavi prikupljanjem i reciklažom papirnatog otpada i višeslojne ambalaže.
Pod papirnati otpad spadaju novine, časopisi, prospekti, katalozi, pisma, pisaći papir, knjige, kutije, kartoni (bez ikakvih dodatnih tvari), papirnate vrećice, Tetra-pak od mlijeka ili napitaka i sl.(morate im odstraniti plastični čep!) i čisti papirnati ručnici. U papirnati otpad ne spadaju prljavi ili zauljeni papir, plastikom obložen papir, ambalaža od lijekova, ugljeni ili indigo papir za kopiranje…

8. Miješani otpad / ** Biorazgradivi otpad (biootpad)
Za sada ga bacamo u Miješani otpad, a ukoliko se pokaže da prikupljamo dostatne količine, naručit ćemo posebnu kantu od Čistoće u dvorištu. U tom slučaju biootpad Čistoća odvozi u Zrinjevac kompostanu, a tamo se obrađuje metodom aerobnog kompostiranja. Otpad koji se može odlagati u kante predviđene za biootpad: ostaci kruha, voća i povrća, talog od kave, čaja, filter vrećice čaja, ljuske od jaja, zatim uvelo cvijeće, lišće, suho granje, kosa, dlaka, slama, piljevina, borove iglice, papirnate maramice…Materijali koji su životinjskog porijekla (meso, mliječni proizvodi jaja i sl.) ne smiju biti u posudama za biootpad namijenjen za kompostiranje na našim kompostanama. Nadamo se da ćemo o biootpadu imati prilike naučiti još više kada izmjerimo koliku količinu prikupljamo. http://www.cistoca.hr/default.aspx?id=294

Ukoliko se pokaže da prikupljamo veće količine plastike i stakla, utoliko ćemo razmotriti mogućnost narudžbe dvorišnih kanti i odvoza od Čistoće, koja bi taj otpad odvozila u Vetropack i Eko Velebit.

One Response to “otpad”

 1. Koraljka 4. Listopad 2012. at 14:22 #

  I dalje nitko nema pitanja, a u kantama primjetih kaos :( U plastici aluminij, u mješanom papir…javite se ako imate pitanja :)

Leave a Reply to Koraljka